سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد
رضا نصیری
سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۸۷/۰۶/۰۹

آموزش و پرورش

ویرایشگر متن

مدارس (به تفکيک دولتي و غير دولتي ، شهري و روستايي) : 

رديف
مقطع
آموزشگاه به تفكيك نوع
آموزشگاه به تفكيك شهري و روستايي
دولتي
غيرانتفاعي
شهري
روستايي
مدرسه
كلاس
مدرسه
كلاس
مدرسه
كلاس
مدرسه
كلاس
1
پيش دبستاني 1
5
24
-
-
5
24
-
-
2
پيش دبستاني 2
25
29
4
4
18
22
11
11
3
ابتدايي
103
391
7
43
38
227
72
207
4
راهنمايي
59
237
2
7
31
144
30
100
5
متوسطه عمومي
30
195
1
4
21
171
10
28
6
هنرستان فني
2
25
-
-
2
25
-
-
7
هنرستان حرفه اي
2
16
-
-
2
16
-
-
8
كشاورزي ( فني و حرفه اي و كاردانش )
-
-
-
-
-
-
-
-
9
هنرستان كاردانش
5
48
-
-
4
37
1
11
10
پيش دانشگاهي
17
47
1
2
17
48
1
1
 

تعداد دانش آموزان به تفكيك جنسيت :

رديف
مقطع
پسـر
دختـر
شهـري
روستايـي
1
پيش دبستاني 1
197
210
407
--
2
پيش دبستاني 2
334
259
380
213
3
ابتدايي
3252
2939
3908
2283
4
راهنمايي
2295
2010
2928
1377
5
متوسطه عمومي
1790
1916
3283
423
6
هنرستان فني
387
--
387
--
7
هنرستان حرفه اي
180
120
300
--
8
كشاورزي ( فني و حرفه اي و كاردانش )
--
--
--
--
9
هنرستان كاردانش
377
248
447
178
10
پيش دانشگاهي
320
533
846
7
11
جمع
9132
8235
12886
4481

تعداد معلمين به تفكيك جنسيت : 

رديف
مقطع
مــرد
زن
جمع
1
ابتدايي
262
450
712
2
راهنمايي
246
250
496
3
متوسطه عمومي
451
342
793
4
پيش دانشگاهي
15
23
38
5
جمع
974
1065
2039

مدارس به تفكيك جنسيت :

ابتدايي
راهنمايي
متوسطه
دخترانه
پسرانه
مختلط
دخترانه
پسرانه
مختلط
دخترانه
پسرانه
33
39
72
28
27
6
32
26منبع :
۱۲۳۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان