سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد
رضا نصیری
سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۹/۲۲

اماكن ورزشي

ویرایشگر متن

 

رديف
نام مجموعه
نوع فضاي سرپوشيده
نوع فضاي روباز
جمع كل
استخر
سالن ورزشي
سالن باستاني
زمين فوتبال چمن
زمين فوتبال خاكي
ساير
تعداد
مساحت
تعداد
مساحت
تعداد
مساحت
تعداد
مساحت
تعداد
مساحت
تعداد
مساحت
1
شهيد رجايي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
آزادي
-
-
1
1240
-
-
2
19800
-
-
-
-
21040
3
تختي
-
-
1
850
-
-
1
4500
1
-
-
-
5350
4
ملت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9900
-
-
9900
5
دانشگاه آزاد
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
2650
6
دانشكده علوم پزشكي
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
450
7
سالن رئيس جمهوري نوغاب
-
-
1
1240
-
-
-
-
-
-
-
-
1240
8
سالن كاخك
-
-
1
1350
-
-
-
-
-
-
-
-
1350
9
مجموعه انقلاب
-
-
3
980
-
-
-
-
-
-
-
-
980
10
گود باستاني شهيد زارع
-
-
 
220
-
-
-
-
-
-
-
-
220
11
گود باستاني مرتضي علي
-
-
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
90
12
گود باستاني دلويي
-
-
-
-
1
196
-
-
-
-
-
-
196
13
بانك ملت
 
 
1
120
 
 
-
-
-
-
-
-
-
14
اداره بهزيستي
 
 
1
370
 
 
-
-
-
-
-
-
370
15
آموزش و پرورش
 
 
1
1125
 
 
-
-
-
-
-
-
1125
16
استخر آموزش و پرورش كاخك روباز
 
 
1
1350
 
 
-
-
-
-
-
-
1350منبع :
۱۷۱۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان