فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی

 

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۴/۰۸

مفاخر و مشاهیر (پیشینیان)

مفاخر و پيشينيان

ابوالفتح جنابذي

يکي از دانشمندان ، شعرا و اطبا گناباد ابوالفتح جنابذي بود که از اطبا عهد شاه اسماعيل صفوي به شمار ميرود طبع موزون داشت در سنه ثنين و تسمعائه(932 ه . ق) به مرض موت مبتلا گرديد .

 
شيخ بهلول گنابادي :
حاج شيخ محمد تقي فرزند حاج شيخ نظام الدين بيلندي از علما و روحانيون معاصر گناباد که در واقعه مبارزه با سياست کشف حجاب رضاخان نقش فعالي را ايفا کرد . او در سال 1314 خورشيدي در مسجد گوهرشاد مشهد منبر رفت و مردم را به مخالفت و قيام عليه حکومت وقت و سياستهاي ضد اسلامي رضا شاه تحريک و تشويق نمود و در تعاقب آن جزئيات از سوي مقامات امنيتي رژيم تحت پيگرد قرار گرفت و مدتي به افغانستان رفت و به دليل همکاري حکومت افغانستان با حکومت پهلوي سالهاي زيادي را در زندان افغانستان گذراند و مدتي در مصر و ساير کشورهاي غربي سپري نمود و مقارن انقلاب اسلامي به وطن خود بازگشت
 
ملامظفر منجم : 
ملامظفر اهل گناباد و از بزرگترين دانشمندان علم نجوم و هيئت رياضي بود و در ساير علوم حکمت قديم نيز تبحر داشته است وي معاصر با شاه عباس بزرگ صفوي و از منجمين دربار وي بوده است تاريخ وفاتش معلوم نيست ولي در 1030 که سال وفات شيخ بهائي است حيات داشته زيرا به طوري که در زندگاني شاه عباس اول مي نويسند : 1030 ملا مظفر از احوال کوکب و ضعف حال مشتري و بودن مريخ در برج عقرب استنباط کرد که يکي از علماي بزرگ زمان خواهد مرد و شکستي به مذهب وارد خواهد شد و خبر مرگ شيخ بهاالدين عاملي را داد .
ابومنصور ريابي : 
ابومنصور از وزراي طغرل بن ميکائيل بن سلجوقي موسس دولت سلجوقيان بوده است که از سال چهارصدوبيست و نه هجري تا سال چهار صد پنجاه و پنج سلطنت کرد . مولف کتاب بجيره ( نقاش استرآبادي ) در بيان حالات وزرا سلاجقه بن ارسلان که آخرين ملوک سلجوقي است مي نويسد : در سنه تسع و ثمانين و خمسمانه و 589 به سلطنت نشست و وزارت را به خواجه منصور ريابي ارزاني داشت . او مردي بود کافي و خدا ترس يکي از عادت حميده او آن بود که هر بامداد فرض بگذاري (نماز مي خواند )
محمد پروين : 
محمد پروين که شهرت گنابادي را از عشقي که به زادگاه خود مي ورزيد بدان مي افزود سال ولادتش 1282 خورشيدي در شهر کاخک بود . خاندان او از روحانيون صاحب امتياز منطقه بودند . او مقدمات علوم را ازپدر و در مکتبخانه فرا گرفت و از آن پس براي کسب دانش به مدرسه حبيبيه فردوس (تون) و از آنجا به مدرسه اي در قاين رفت . در پانزده سالگي در حجره اي در مدسه فاضل خوان مشهد مشغول به تحصيل در سال 1322 به نمايندگي مردم سبزوار به مجلس شوراي ملي رفت و پس از پايان دوران نمايندگي مجددا کار تدريس را درپيش گرفت وي در تنظيم لغت نامه با مرحوم دهخدا همکاري نمود و از بنيانهاي اساسي سازمان لغت نامه شد . آخرين فعاليت آن مرحوم همکاري با بنياد فرهنگ ايران در تدوين فرهنگ تاريخي زبان فارسي بوده است . سرانجام ايشان در سن 75 سالگي به سال 1357 خورشيدي به سراي باقي شتاف . استاد پروين گنابادي در زمينه ترجمه و تأليف ، آثار متعددي از خود به جاي گذارده است که به تعدادي از آنها اشاره مي گردد :
راهنماي مطالعه ف ترجمه مقدمه ابن خلدون ، گزيده مشترک ياقوت حموي تصحيح مطالعه تاريخ بلعمي برگزيده ترجمه تفسير طبري ، بازيهاي محلي گناباد و ....
 سياح کلاتي : 
از محدثين ، وعاظ و شعراي مهم و مشهور گناباد مرحوم شيخ سياح کلاتي فرزند رجبعلي متخلص به سياح بود که در سال 1193 قمري در کلات از قراي براکوه که در شاهنامه نيز از آن ياد شده متولد گرديد . جهت تحصيل ابتدا به مشهد سپس به تهران و از آنجا به غرب ايران و عراق عرب حرکت کرد در راه قزوين گرفتار راهزنان شد و و در يکي از شبهاي محرم پس پس از گريه زياد به خواب رفت و يکي از ائمه به خوابش آمد و سه خواسته او را برآورده کرد که خودش در اين باب گرفته است :
هميشه شکر خداوند مي کند سياح مرا که فيض شب قدر در محرم داد مرحوم سياح به هر جايي مي رفت از منبر و وعظ او استقبال مي شد و سفرههاي زيادي به مشهد ، اصفهان ، تهران و عراق و ديگر بلاد نمود بطوريکه در تمام ايران معروف شد و کمتر واعظي در شهرت به پاي او مي رسيد و اشعار خوبي در مدح و مرثيه اهل بيت نيز شسروده است .
سياح در سال 1253 در حدود هفتاد سالگي در کلات فوت نمود و از او چندين فرزند اناث و ذکور که همگي اهل منبر و وعظ و علم بودند بجاي مانده است .
سيد زين العابدين گنابادي : 
سيد زين العابدين گنابادي ملقب به عزالدوله پسر سيد نظام الدين محمد بود که در کتاب مجمل فصيحي الدين احمد (777 تا 849) و کتاب لطايف الطوائف تأليف علي بن حسين کاشفي (متوفي 939 ه . ق) ذکري از او رفته است مولف کتاب مجمل فصيحي مي نويسد :
(( ولادتش در سال 766 اتفاق افتاد و در آنجا به نام مرتضي اعظم سيد زين العابدين مي نويسد )) سيد زين العابدين گنابادي از وزراي مقرب امير تيمور گورکاني نيز بوده است .
ميرزا شفيع منجم باشي:  
دومين فرزند ملا مظفر شفيع بود که پس از کور شدن برادرش منجم باشي دربار گرديد و تا زمان شاه عباس ثاني اين سمت را داشت شاه عباس ثاني فرزند شاه صفي و نبيره شاه عباس بزرگ بود و از پادشاهان کافي و مدرسه نجوميه محسوب مي شد وي نسبت به برادرش ميرزا شفيع و برادرش محمد تقي و فرزند محمد تقي ، محمدرضا کمال رافت داشت .
ابوبکر عبدالغفار :
 يکي از محدثين و فقهاي گناباد ابوبکر عبدالغفار بن محمد بن حسين بن علي بن شيرويه است که شرح حال او نيز در معجم البلدان ذکر شده و مي نويسد : شيخ محمد صالح ثقه نبيل عفيف بود و ابتدا تجارت مي کرد . تا از پيري خانه نشين شد و برکتي يافت که پس از آن نيز حدود چهل سال تمام روايت حديث مي نمود و اهل علم از او حديث ها شنيدند و کوچکترين سهوي از سهوهاي ساير شيوخ را نداشت و تا پايان عمر گوش و چشم و عقلش پاي برجا بود و تنها قوه بينايي او قدري ضعف پيدا کرد . از اساتيد اصفهان و نيشابور استمناع حديث مي نمود و جماعتي از شيوخ از او حديث شنيدند و پيش از او هم مردند . تولدش در سال 414 و وفاتش در ماه ذي الحجه سال 510 بود .
 
 
 
 
 
1 – ابويعقوب اسحاق
2 – ابوبكر عبدالغفار
3 – عبدالعزيزبن الاخضر
4 – ابومنصور ريابي
5 – ابوالفتح جنابذي
6 – آنسي ( قطب الدين ميرحاج)
7 – بهجتي شهري
8 – بهلول گنابادي
9 – ملاعبدالصمد بيلندي
10 – پروين گنابادي
11 – حزيني گنابادي
12 – خواجه اختيار منشي
13 – سيدزين العابدين گنابادي
14 – سيدعمادالدين محمود
15 – سنائي گنابادي
16 – سياح كلاتي
17 – محمدابراهيم كرباسي كاخكي
18 – سيدمحمدباقر گنابادي
19 – سلطانعلي گنابادي
20 – ملامظفر گنابادي
21 – محمدتقي منجم
22 – ميرزا شفيع منجم باشي
23 – ميرزابيك مورخ
24 – مسعود النوكي
 
 منبع :
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۷۶۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
نظرتان درباره پورتال فرمانداری گناباد چیست؟
آماربازدیدکنندگان