فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی
فرماندار شهرستان گناباد

    .     .     .
قانون برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه

مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي

بخش اول : رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

فصل سوم- رقابت پذيري اقتصاد

فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي

بخش دوم : حفظ محيط‌زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌زيست

فصل ششم- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

بخش سوم : توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

فصل هفتم- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

فصل هشتم- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

بخش چهارم : صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگی

بخش پنجم : تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم- امنيت ملي

فصل يازدهم- توسعه امور قضايي

بخش ششم : نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل سيزدهم- سامان عمليات اجرايي برنامه

فصل چهاردهم- تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 156:

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد مي‌گردد.

فصل پانزدهم- نظارتکلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۱۵۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۱۴۶۱۲ نفر
تعداد کاربران مهمان ۵۰ نفر
آماربازدیدکنندگان